Hvidovre Kommune - Kommuneplan 2009

Rebæk Søpark  (Side 1 af 3)

Kvarterbeskrivelsen 

Rebæk Søpark er kvarteret i Hvidovres nordøstligste hjørne afgrænset af Roskildebanen, Avedøre Havnevej, Park Allé og parcelhuskvarteret Holmegård. Rebæk Søpark er Hvidovres højhuskvarter fra den epoke i dansk boligbyggeri, hvor forestillinger om småt og hyggeligt blev sprængt.

 

Fra 1964 påbegyndte man opførelsen af Rebæk Søpark, som i en mindre skala blev sammenlignelig med højhusbebyggelsen Høje Gladsaxe fra samme periode. Den 16 etagers høje bebyggelse indgår i en akse af højhuse, der ligger som en skyline langs Roskildebanen og Roskildevej mellem Hvidovre, Rødovre og Brøndby. Højhusbebyggelser med facader i grå, hvide og røde farvenuancer præger området. Hvor de mange bygninger på op til 20 etager udgør et storslået forstadslandskab i Le Corbusiers ånd. Som kvarter er beliggenheden ideel, og det afspejler at vitale planelementer blev opfyldt her i form af den lette adgang til kollektiv trafik med S-togslinjen, adgang til Avedøre Havnevej, til naturen ved Brøndbyskoven og til det ekstrastort dimensionerede butikscenter.
 
Foruden Rebæk Søparks højhus med indbygget centerfunktion rummer kvarteret tre øvrige højhuse med kollegium og børneinstitution samt fire forskudte boligblokke og en tankstation – alt integreret i et større parklandskab ved den naturfredede sø - Rebæk sø.
 
Rødovre Station ligger i udkanten af kvarteret tæt ved kommunegrænsen til Rødovre. Stationen blev bygget ude af niveau med øst- og vestgående spor forskudt, og lidt paradoksalt ligger den mindre end en kilometer fra Hvidovre Station.